Geschiedenis van osteopathie

De grondlegger van de Osteopathie is Dr. Andrew Taylor Still ( 1828-1917). Het overlijden van enkele van zijn kinderen tijdens een epidemie, zijn uitgebreide ervaringen als chirurg tijdens de Amerikaanse burgeroorlog maar ook zijn inzicht in de beperkte mogelijkheden van de medicijnen van die tijd zetten hem aan tot het ontwikkelen van een nieuwe vorm van geneeskunde op basis van originele uitgangspunten. In 1892 heeft hij na jaren van onderzoek, experimenteren, formuleren maar vooral praktiseren de eerste School voor Osteopathie opgericht in Kansas. Still onderstreepte het belang van natuurwetten en het belang van gezondheid. Hij zette aan tot nadere bestudering en beschouwing van wat gezondheid en de daaraan gekoppelde levenskrachten inhoudt.

“Find health, anyone can find disease”

en

“Osteopathy is anatomy, anatomy and once again anatomy”

zijn in dit verband slechts enkele van zijn vele uitspraken. Zonder anderen tekort te willen doen die heel veel voor de alsmaar verdere ontwikkeling en onderbouwing van Osteopathie hebben betekend, heeft vooral Dr. William Garner Sutherland, D.O. (1873-1954) de hedendaagse osteopathie verder onderbouwd.

Ook hij was zeker niet alleen maar een theoreticus en heeft een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Osteopathie. Het heeft lang geduurd voordat zijn inzichten ook binnen de inmiddels wijd verbreide wereld van osteopaten werden begrepen en toegepast.

Osteopathie heeft zich in eerste instantie vooral in de Engelstalige landen verspreid. Dr. John M.Littlejohn, een Schotse arts en leerling van A.T. Still stichtte al in 1917 The British School for Osteopathy. Van Engeland via Frankrijk, België en later Nederland, Duitsland en Scandinavië heeft Osteopathie zich, aanvankelijk heel geleidelijk en sinds eind 20e eeuw steeds sneller, over Europa verspreid. Het is goed te bedenken dat osteopathie, als het levenswerk van Still, zelfs bij zijn overlijden nog niet “af” was. Het heeft vele jaren geduurd en duurt nog altijd voort voordat men überhaupt tot een afgerond didactisch onderwijs model zal komen. Tussentijds ontwikkelde Osteopathie en osteopathisch onderwijs zich in Europa.