Kinesitherapie

Algemene behandelingen

 • Spierscheuren/-verrekkingen
 • Knie-/heupprothese
 • schouderklachten
 • enkeldistorties
 • tennis-/-golfelleboog
 • revalidatie na fracturen
 • nek- en rugklachten
 • postoperatieve revalidatie

Perinatale begeleiding
Prenatale kine

Tijdens deze sessies wordt de aanstaande moeder geïnformeerd omtrent de komende bevalling. Door het verloop van een bevalling uit te leggen kan een zekere ongerustheid weggenomen worden. Er worden oefeningen aangeleerd om de spierconditie tijdens de zwangerschap te onderhouden alsook houdingen en ademhalingstechnieken die tijdens het opvangen van de weeën en de bevalling zelf goed van pas kunnen komen.

Postnatale kine

Tijdens de zwangerschap heeft het lichaam heel wat verandering doorstaan. Na de bevalling is er een grote ommekeer en zijn bepaalde spieren enorm verzwakt (buikspieren, bekkenbodemspieren, …). Het is dan ook heel belangrijk deze spieren terug voldoende sterk te krijgen. Dit om evt latere rug- of bekkenproblemen te vermijden. Tijdens deze postnatele oefeningen wordt het lichaam dus terug in goede vorm geoefend.

Manuele therapie

Het doel van deze therapie is de beweeglijkheid in het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, pezen, kapsels) te herstellen. Hiervoor wordt oa gebruik gemaakt van mobilisaties, manipulaties en specifieke stretchtechnieken.

Medische trainingstherapie

Bij een letsel van het bewegingsapparaat ontstaat er vaak een zwakte veroorzaakt door slechte doorbloeding, verminderde mobiliteit, coördinatiestoornissen…

Om het lichaam zijn sterkte terug te geven kan men een trainingsschema opstellen dat individueel bepaald is. Het is de bedoeling het lichaam zo te trainen dat er gestreefd wordt het letsel te herstellen, maar ook om een overschot aan kracht of uithouding te ontwikkelen als buffer, om te vermijden dat het letsel zich zou herhalen.”De patiënt dient gezonder te zijn na de behandeling dan dat hij/zij was vóór het ontstaan van de ziekte”.( Prof. Dr. Alvik, orthopedisch chirurg Noorwegen).

De patiënt voert oefeningen uit om uithouding, kracht, coördinatie, mobiliteit en stabiliteit te bekomen en dit door middel van een individueel (sportspecifiek) trainingschema. Deze vorm van oefenen kan toegepast worden in elke fase van de revalidatie, vanaf de preventie van letsels tot de post-operatieve therapie.

Sportkinesitherapie

Bij sportkinesitherapie wordt behandeld naar een opgelopen sportletsel. Het kan gaan om een trauma, maar ook om een overbelastingsletsel. Vaak wordt er gekeken welke specifieke bewegingen de sporter moet uitvoeren en welke bewegingssystemen er hierbij overbelast kunnen worden.

Het doel van deze therapie is zowel het behandelen als advies geven aan de sporter met het oog op blessurepreventie en letselgenezing. Dit wordt bewerkstelligd door een combinatie van verschillende therapieën (manuele therapie, oefentherapie, taping, …)

Taping/kinesiotaping

Het doel van klassiek tapen verschilt fundamenteel met kinesiotaping.

Er wordt naast een stabiliserend effect op gewrichten (klassiek tapen) ook beoogd de spierfuncties te stimuleren en de stroming van lymfevocht te bevorderen (kinesiotapen). Ook wordt bij deze laatste vorm van taping gezorgd voor een pijnvermindering en een verbeterde gewrichtsbeweeglijkheid.

Postoperatieve kinesitherpie

Na orthopedische letsels van knieën, enkels, polsen, … Na een operatie of immobilisatie (bv. gipsimmobilisatie) moet de mobiliteit en de belastbaarheid van het gewricht terug opgebouwd worden. Dit gebeurd door middel van een opbouwend oefen- en mobilisatieprogramma.

NST

Neurostructurele Integratie Therapie is een zeer krachtige en effectieve geavanceerde ‘body work’ techniek, die gebruikt kan worden bij multiple gezondheidsproblemen, zowel structureel, biochemisch als emotioneel. Toepasbaar op acute en chronische pathologieën, gebruik makend van het autoregulatie systeem van het lichaam en dit op zachte, tijdsparende en veilige manier. De resultaten zijn langdurig corrigerend zelfs voor de moeilijkste en chronische pathologieën.
Hoe past men NST toe?
Men past een aantal specifieke manuele technieken toe in een welbepaalde volgorde over de wervelzuil, evenals het abdomen, de ledematen en de schedel. Deze technieken zijn dwars gericht over spiervezels, pezen, ligamenten of neurologische structuren en worden toegepast met een variabele druk, terwijl het inlassen van welbepaalde rustpauzes het lichaam de tijd geeft om te reageren.
Bij welke pathologieën werkt NST?

 • Cervicale, dorsale, lumbale en bekkenproblemen Artrose, artritis en andere gewrichtsklachten
 • Traumatische laesies Neuralgieën, cephalie Astma en andere respiratoire problemen
 • Vruchtbaarheids, menstruatie en menopauzale problemen
 • Chronische vermoeidheid
 • Depressie en andere emotionele pathologieën

————————————————————————————————

Stans Meert

05/06/1983

Kinesitherapie en revalidatiewetenschappen, KULeuven (2006)
Specialisatiejaar musculoskeletale revalidatie, KULeuven (2007)
Manuele trainingstherapie voor professionele sporters, IRSK (2010)
Manuele therapie/manipulatie, IAO (2011)
Neurostructurele Integratie Therape (NST), Jan Berckx (2011)
Zwangerschapsbegeleiding, IRSK (2012)
Orthopedische revalidatie: 4 x T methode, FysioPhysics (2013)
NST Advanced, Michael Nixon Levi (2013)
Pilates basis mat, Pilatesstudio Genk (2014)
Pilates gevorderden mat, Pilatesstudio Genk (2015)
NST deep cures, Michael Nixon Levi (2016)

Elisa Van Hooff

Kinesitherapie en revalidatiewetenschappen, KULeuven (2013)
Specialisatiejaar musculoskeletale revalidatie, KULeuven (2014)
Manuele therapie, Ugent (2015)
Functional trainer, Functional training academy Brussel (2016)
Sport en kinesiotaping

NST deep cures, Michael Nixon Levi (2016)

Glenn Jans

Diplomas

Hanne Snyers

Diplomas

Nik Kadariya

Diplomas